Edmodo

Google Drive

Documenti Google

Questbase

Kahoot!

Mindomo

LearningApps

Padlet

Twiddla